image
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque. Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa.
جستجو
 

بناهای آجری جهان Tag

معروف ترین بناهای آجری در جهان

پیشینه و ساخت آجر به سال‌های باستان برمیگردد و پیدایش و مصرف آجر بنابر اسناد موجود مربوط به پیش از تاریخ و هزاران سال قبل می باشد. معماری سنتی آجر دارای جلوه تای هنرمندانه‌ است که آن را تا به امروز ماندگار کرده است. هنر آجر کاری ایران در دوران ساسانی٬ سلجوقی و صفوی رونق داشت و در دوران قاجار جایگاه بالاتری را بدست آورد و بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. با گذشت زمان معماران کم کم آجر را با مصالح دیگر مانند کاشی ترکیب کردند و جلوه‌ی ویژه‌ای به بناها بخشیدند. آجر کاری نه تنها در ایران بلکه در جهان برای بسیاری از بناهای باستان و...