image
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque. Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa.
جستجو
 

انواع نمای ساختمان مسکونی Tag

انواع نماهای ساختمان در معماری

رشد زندگی شهری و تمایل مردم به شهرنشینی همزمان با رشد سریع جمعیت، نیاز به مسکن را روز افزان کرده است. یکی از مهمترین عواملی که یک مسکن باید دارا باشد نمای ظاهری ان است. از انجایی که نمای ساختمان در زندگی شهری نشانه فرهنگ، هماهنگی و هارمونی شهری است ،در نظر گرفتن عوامل موثری از جمله زیبایی ظاهری، حفظ حریم شخصی ساکنان و اسایش حرارتی و صوتی بسیار ضروری است. بنابراین، نما باعث ایجاد همبستگی و نظم نماهای شهری، مرتبط ساختن فضاهای خارجی با فضاهای داخلی مسکن است. در نتیجه عدم توجه به هماهنگی نمای ساختمان ها نسبت به ساختمان های دیگر و از همه مهمتر بافت...